IBSA Group

Farmaceutická společnost IBSA (Institut Biochimique SA) byla založena skupinou biologů ve švýcarském Luganu v roce 1945. Po první fázi konsolidace na národní a mezinárodní úrovni se od roku 1985 společnost začala rapidně rozvíjet pod vedením současného majitele Dr. Artura Licenziati.

Nový management farmaceutické společnosti zvolil strategii intenzivního vývoje inovativních farmaceutických forem a optimalizace účinnosti a snášenlivosti léků. V centru pozornosti je kvalita života pacientů z pohledu fyzického i psychického. S touto úspěšnou koncepcí se společnost IBSA prosadila nejen ve Švýcarsku, ale i ve světě.

IBSA Group je dnes největší soukromou farmaceutickou společností ve Švýcarsku a působí ve více než 90 zemích světa na 5 kontinentech. Díky intenzivnímu zaměření na inovace a produkci nákladově efektivních a spolehlivých přípravků získala IBSA vůdčí postavení na globálním trhu několika specifických terapeutických oblastí. Po rozsáhlé expanzi spadá nyní pod IBSA 16 společností v Evropě, Číně a USA a produktové portfolio pokrývá 10 hlavních terapeutických oblastí.