Člověk

Naše vize spočívá v přístupu, který přesahuje léčivé přípravky a nemoc: v IBSA věříme v nové lidské pojetí péče, které je možné díky spojení technologií, vědy a kultury.

Přístup, ve kterém je pacient v centru dění, znamená pro společnosti IBSA snahu posílit člověka a péči o něj, usilovat o humanizaci péče a věnovat plnou pozornost pacientům, konkrétně reagovat na potřeby a požadavky jednotlivce a posilovat člověka nad rámec nemoci.

Věříme, že péče je založena na schopnosti předcházet nemocem, stejně jako na schopnosti zvyšovat účinnost léčby, a to i prostřednictvím stimulace kreativity jako zdroje individuálního i skupinového.