Zodpovědnost

Zodpovědnost

V IBSA je odpovědnost společenskou funkcí, která přesahuje rámec zdravotnictví

Podle vize IBSA je vytváření bohatství prostřednictvím rozvoje produktivního podnikání smysluplné pouze tehdy, pokud něco vracíme zpět komunitě. Proto jsme si vzali za své poslání uspokojovat potřeby lidí v oblasti péče, která přesahuje koncept nemoci, a to vývojem Inovativních a vysoce Kvalitních terapeutických řešení.

Ve společnosti IBSA věříme, že solidarita hraje zásadní roli, a prostřednictvím Nadace IBSA demonstrujeme náš závazek vůči komunitám, ve kterých působíme, a poskytujeme podporu těm skupinám, které ji nejvíce potřebují.