Zodpovědnost

Podle vize IBSA je vytváření bohatství prostřednictvím rozvoje produktivního podnikání smysluplné pouze tehdy, pokud něco vracíme zpět komunitě. Proto jsme si vzali za své poslání uspokojovat potřeby lidí v oblasti péče, která přesahuje koncept nemoci, a to vývojem Inovativních a vysoce Kvalitních terapeutických řešení.

Ve společnosti IBSA věříme, že solidarita hraje zásadní roli, a prostřednictvím Nadace IBSA demonstrujeme náš závazek vůči komunitám, ve kterých působíme, a poskytujeme podporu těm skupinám, které ji nejvíce potřebují.