Zodpovědnost

Odpovědnost plní společenskou funkci, která přesahuje rámec léčby a konceptu nemoci, protože člověk nemůže být bohatý, pokud nevrací hodnotu společenství, jehož je součástí. Udržitelnost je proto velmi důležitá, což se odráží i v závazku nadace IBSA. 

Ve společnosti IBSA věříme, že solidarita hraje zásadní roli, a prostřednictvím Nadace IBSA demonstrujeme náš závazek vůči komunitám, ve kterých působíme, a poskytujeme podporu těm skupinám, které ji nejvíce potřebují.