Kontakty

IBSA PHARMA s.r.o.

Senovážné náměstí 1463/5
Nové Město
110 00 Praha 1

+420 221 111 500

IČ: 63674297
DIČ: CZ63674297
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 36851.

Etická linka

Pro využití etické linky, využijte tento odkaz.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud jste zaznamenali nežádoucí účinek při používání jakéhokoliv léčivého přípravku distribuovaného společností IBSA PHARMA s.r.o., nahlaste to prosím na některý z uvedených kontaktů:

Tel.: +420 221 111 500
E-mail: hlaseni.cz@ibsagroup.com

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.