IBSA Group nadále pečlivě sleduje vývoj COVID-19

Jelikož jsou zdraví a pohoda lidí jedním z pilířů IBSA, neustále přezkoumáváme preventivní opatření na ochranu zaměstnanců a našich produktů na základě doporučení WHO, pokynů místních úřadů a vlád a zdrojů informací o veřejném zdraví.

V souladu s podnikovými zásadami IBSA jsme zřídili specializovaný výkonný výbor zastupující klíčové zúčastněné strany společnosti (tj. dodavatelský řetězec, prodej, kvalita, výrobní a technické operace, strojírenství, finance, lidské zdroje, podniková komunikace, právní záležitosti a IT), který má zodpovědnost zajistit, aby byla okamžitě přijata a dodržována všechna potřebná opatření.

Navzdory pandemii COVID-19 jsme v současné době nezaznamenali žádné narušení globálního dodavatelského řetězce IBSA. Všechny naše výrobní závody a zastoupení po celém světě jsou plně funkční a dodávají hotové výrobky IBSA našim zákazníkům, zdravotnickým pracovníkům a pacientům.

I v této náročné chvíli vás bude IBSA nadále podporovat a odpovídat na všechny vaše otázky.

Přejeme Vám pevné zdraví.