Protikorupční opatření

Protikorupční opatření

Zpráva o globální konkurenceschopnosti vypracovaná Světovým ekonomickým fórem identifikuje korupci jako hlavní překážku ve vykonávání obchodní činnosti, která vystavuje organizace riziku nedosažení jejich provozních a obchodních cílů a cílů v oblasti souladu s předpisy a představuje tak významnou hrozbu pro udržitelný růst, stabilitu a volnou hospodářskou soutěž.

V posledních letech sehrávají problémy spojené s korupcí stále důležitější roli na mezinárodní úrovni se stabilním růstem výše pokut spojených s porušením klíčové legislativy. Osoby (jednotlivci, právnické osoby a de facto subjekty), které porušují protikorupční zákony, mohou být, v závislosti na zainteresované osobě, předmětem pokut, vyloučení nebo odnětí svobody, což vážně poškozuje dobré jméno společnosti.

V souladu s úkony přijatými vládami, které stanovily regulační rámec určený k odrazování od korupčních praktik na lokální úrovni a prostřednictvím mezinárodních dohod, se samy organizace musí snažit aktivně přispívat k boji proti korupci.

V tomto ohledu se společnosti patřící do IBSA Group zavazují ve všech geografických oblastech působit čestně, morálně a eticky a v souladu s nejvyššími protikorupčními standardy.

V této souvislosti a vzhledem k rostoucí důležitosti, kterou IBSA Group sehrává na mezinárodním poli a také prostřednictvím partnerství s místními subjekty a založením zahraničních poboček, se považuje za vhodné přijmout následující „Protikorupční opatření“ (dále také „Opatření“) navíc k existujícím vládním opatřením a opatřením již formalizovaným. Cílem těchto Opatření je vytvořit systematický rámec pro boj proti korupci a rozšířit zásady a pravidla, která třeba dodržovat pro předcházení korupčnímu chování jakéhokoliv druhu, přímého či nepřímého, ve formě podněcování a obecněji k zabezpečení souladu ustanovení příslušných protikorupčních právních předpisů v rámci IBSA Group a mezi těmi, kdo pracují pro společnosti IBSA Group nebo jejím jménem.

Protikorupční opatření IBSA Group jsou ke stažení zde.