Terapeutické oblasti

Inovace pro zlepšení zdraví a pohody lidí

Naším posláním je najít účinná terapeutická řešení v odvětvích, která jsou často přehlížena a za využití pokročilých technologií vyvíjet systémy léčby, které lépe odpovídají skutečným potřebám jednotlivců.

Jsme pevně přesvědčeni, že poskytovat péči znamená postarat se o někoho v tom nejširším slova smyslu. Dosahujeme toho nasloucháním pacientům i lékařům, protože tato oboustranná komunikace dovoluje opravdu porozumět potřebám péče. 

Dále zjistíte, jak nakládáme s výsledky našeho výzkumu v 10 terapeutických oblastech.