Inovace

Pro společnost IBSA je inovace každodenní výzvou, ústředním bodem všech našich aktivit, který má svůj původ ve vynikajicím porozumění problémům. Inovace má za cíl přeměnit stávající zažitá terapeutická na jednodušší a více vyvinuté nástroje péče. 

Snažíme se za využití nejmodernějších technologií vdechnout nový život odvětvím, která jsou často přehlížena, s cílem zlepšit biologickou dostupnost účinných látek běžně používaných léčivých přípravků a vývojem systémů jejich podání, které lépe odpovídají skutečným potřebám jednotlivců, a zvýšit tak Kvalitu jejich života.