Léčba neplodnosti

Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje neplodnost za nemoc.

Podle různých dostupných odhadů se neplodnost týká 15 až 20 % párů ve vyspělých zemích.

Na celém světě má problémy s plodností přibližně 90 milionů lidí, z toho 25 milionů v Evropě, která je kontinentem, kde se umělé oplodnění využívá nejvíce a kde počet provedených léčebných cyklů vzrostl ze 100 tisíc v roce 1995 na 700 tisíc v roce 2014. V posledních letech dochází k poklesu porodnosti na celém světě. Dokonce i v Africe, kde je stále nejvyšší, se počet porodů na jednu ženu snížil z 5,1 v letech 2000-2005 na 4,7 v letech 2010-2015.

Neplodnost má nesporný sociální rozměr a nelze ji považovat za problém, za který je třeba se stydět, nicméně menšina neplodných párů, jež jsou odkázány čelit svým potížím samy, se s problémem studu potýká. 

Medicína nyní nabízí řadu řešení pro asistovanou reprodukci (IVF).

Portfolio IBSA pro léčbu neplodnosti zahrnuje vysoce glykosylované gonadotropiny lidského původu vyráběné speciálním purifikačním procesem a progesteron ve vodném roztoku. 

IBSA: Reproductive medicine