Kvalita

Zjednodušení stávajících terapeutických řešení vývojem inovativních přípravků a systémů jejich podání, které uspokojují skutečné potřeby našich pacientů, je syntézou komplexního procesu, ve kterém je kvalita společným jmenovatelem všech činností společnosti, aniž bychom kdy ztráceli ze zřetele obecné zdraví a pohodu Lidí.

Snažíme se rozvíjet produktivní činnosti tím, že svou práci zakládáme na Odpovědnosti, která spočívá ve schopnosti transformovat péči a generovat příjmy a zároveň respektovat životní prostředí a institucionální rámec komunity, ve které žijeme. 

Abychom zaručili bezpečnost našich výrobků a jejich soulad se zákony a předpisy o kvalitě, životním prostředí a zdraví, provádíme pravidelné audity našich dodavatelů a průběžné interní audity. Naše výrobní závody jsou kontrolovány národními regulačními úřady zemí, do kterých naše výrobky vyvážíme.