Kvalita

Zjednodušení známých terapeutických řešení vývojem inovativních přípravků a systémů podání je syntézou členitého procesu, jehož společným jmenovatelem v každé jeho fázi je kvalita. V zájmu zajištění nejvyšších bezpečnostních standardů společnost IBSA pečlivě ověřuje dodržování právních předpisů v oblasti kvality, životního prostředí a zdraví prostřednictvím pravidelných auditů prováděných v rámci dodavatelského řetězce a průběžných kontrol ve svých výrobních závodech.