Nadace IBSA pro vědecký výzkum

IBSA Foundation for scientific research

Nadace IBSA pro vědecký výzkum "vytváří" kulturu tím, že mění pojetí zdravotní péče prostřednictvím šíření vědeckých informací a rozvoje studijních projektů, které podporují interakci mezi humanitními a vědeckými poznatky. Hlavním cílem je podpora komunit, v nichž nadace působí, zejména pomoc mladým studentům a vědeckým pracovníkům. Za účelem dosažení tohoto cíle podporuje Nadace IBSA diskuzní fóra na vysoké úrovni s mezinárodně uznávanými vědci, kteří mohou diskutovat s mladými vědci, a financuje stipendijní programy v několika oblastech základního a klinického výzkumu. Usiluje o šíření vědecké kultury prostřednictvím nových jazyků a inovativních komunikačních modelů, které umožňují a prohlubují dialog mezi lidmi.  

Nadace IBSA pro děti a IBSA Primi Passi školka

IBSA Foundation for children

Nadace IBSA spravuje IBSA Primi Passi školku, zařízení denní péče pro 30 dětí ve věku od 4 měsíců do 4 let, které bylo zřízeno s cílem flexibilně reagovat na potřeby zaměstnanců pracujících v závodech IBSA ve švýcarském Ticinu a místních obyvatel.

Nadace IBSA pro správu zaměstnaneckého fondu sociálního zabezpečení

IBSA Foundation for occupational pension provision

Nadace IBSA byla založena v roce 1958 za účelem správy majetku fondu sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti IBSA ve Švýcarsku. Nabízené podmínky sociálního zabezpečení jsou výhodnější než u podnikových penzijních fondů, protože ze zákona jsou povinny zajistit a garantovat zaměstnancům klidný odchod do důchodu nebo v případě zdravotních problémů.