Kontakty

Kontakty

IBSA PHARMA s.r.o.

Senovážné náměstí 1463/5
Nové Město
110 00 Praha 1

+420 221 111 500

IČ: 63674297
DIČ: CZ63674297
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 36851.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud jste zaznamenali nežádoucí účinek při používání jakéhokoliv léčivého přípravku distribuovaného společností IBSA PHARMA s.r.o., nahlaste to prosím na některý z uvedených kontaktů:

Tel.: +420 221 111 500
E-mail: hlaseni.cz@ibsagroup.com

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek


Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

* povinná pole