Etický kodex

IBSA Institut Biochimique AG je farmaceutická společnost založená v roce 1945 skupinou švýcarských biologů. IBSA sídlí ve švýcarském Luganu, kde začala své aktivity na národní úrovni, ale rychle se z ní stala globální konsolidovaná IBSA Group.

Poslání společností IBSA Group je navrhovat a vyvíjet řešení, která vyhovují potřebám uživatelů a zároveň zlepšovat bezpečnost a účinnost produktů určených na prevenci a léčbu určitých lidských onemocnění a následně zlepšit zdraví a kvalitu života uživatelů.

Společnosti, ze kterých sestává IBSA Group, vykonávají své činnosti v souladu se zádadami uvedenými v Etickém kodexu skupiny IBSA Group (dále jen Etický kodex) ve víře, že respektování zákonů a zakotvených zásad a hodnot jsou základní podmínky provozu společnosti.

IBSA Group se zavázala k neustálé snaze o excelenci při výkonu svých obchodních záležitostí, rozhodla se v tomto dokumentu stanovit několik etických zásad a pravidel chování za účelem zabezpečení, že její procesy jsou řízené s respektem k etice obchodu v rámci korporátní kultury, kde soulad se zákonem a princip zákonnosti jsou považovány za zásadní podmínky, a také s cílem ochránit své dobré jméno a reputaci na trhu.

Prostřednictvím tohoto Etického kodexu chce IBSA Group definovat a šířit hodnoty a zásady spravedlnosti, loajality, integrity a transparentnosti, jako základní prvky jednání jejích orgánů, zaměstnanců a všech, kdo se podílejí na dosažení cílů společností patřících do IBSA Group. Chování v rozporu s těmito zásadami nebude za žádných okolností ospravedlňováno, a to ani v případě, když by se dělo s úmyslem jednat v zájmu IBSA Group a/nebo získání prospěchu pro ni.

Celý Etický kodex v angličtině ke stažení zde.