Naše Pilíře

Inovace

Rozšíření lidského potenciálu

Inovace je zaměřena na zlepšení kvality života pacientů prostřednictvím výzkumu a vývoje nových způsobů léčby a přetvoření stávajících forem do těch více praktických, jako jsou tekuté formy nebo měkké gelové tobolky.

Inovace je každodenní výzvou pro IBSA, ústředním bodem všech jejích aktivit, a má původ ve výjimečné dovednosti: transformaci stávajících terapeutických řešení na rozvinutější nástroj péče.

Cílem společnosti je vdechnout nový život sektorům, na které vědecký výzkum často zapomíná, zaměřit se přitom na nejmodernější technologie ke zlepšení biologické dostupnosti aktivních složek běžně používaných léčiv a vyvíjet systémy pro podání, které jsou inovativní, funkčnější a odrážejí skutečné potřeby, a výrazně tak zlepšit kvalitu života lidí.

Toto mělo významný vliv na rozšíření aktivit výzkumu a vývoje, kterými IBSA pokračuje v inovaci svých produktů, a také se to promítlo do smyslu pro etickou odpovědnost, jenž vede společnost k neustálému přepracovávání konceptu inovace, což se projevuje v její touze zvýšit lidský potenciál a pečovat o lidi.