Naše Pilíře

Zodpovědnost

Etický přístup a společenská zodpovědnost

Pro IBSA znamená výroba farmaceutických přípravků péči o všeobecné zdraví a pohodu lidí: proto jsou zodpovědnost vůči jednotlivci a životnímu prostředí významnými hodnotami na všech úrovních společnosti.

Filozofie společnosti má zásadní inspirativní klíčový princip, podle kterého má bohatství, které pochází z rozvoje produktivní ekonomické aktivity, smysl pouze tehdy, je-li sdílené: právě v tomto konkrétním přístupu vidí IBSA sociální funkci své práce a z ní vyplývající etickou odpovědnost vůči jednotlivci a životnímu prostředí.


Za účelem sdílení svého konceptu zdravotní péče skrze zdůraznění přijetí dobrých postupů v sociální a environmentální ochraně vypracovala skupina v roce 2016 svou první zprávu o udržitelnosti, která shromáždila a popsala údaje o výkonnosti společnosti a přístupu k udržitelnosti pro obchodní rok 2015, a rovněž zkoumá poslední tříleté období s cílem poskytnout celkový a komplexní pohled na věc. Zprávy o udržitelnosti jsou nadále pravidelně zveřejňovány.