Zodpovědnost

Rodičovství

Parole fertili: cesty za dítětem

IBSA Responsibility: Parenthood - Parole Fertili

Parole Fertili - Plodná slova - je projekt digitálního sdílení příběhů, který vznikl v roce 2016 ve spolupráci s Dr. Cristinou Cenci (Centrum pro digitální humanitní vědy o zdraví).
Od té doby se stovky lidí podělily o své zkušenosti týkající se jejich cesty za dítětem na webových stránkách projektu parolefertili.it a související komunita vypravěčů na Facebooku má nyní tisíce followerů.
Před spuštěním Parole Fertili byly jedinými možnostmi získávání informací o plodnosti na internetu diskuzní fóra a webové stránky klinik asistované reprodukce, které poskytují lékařské a vědecké informace o postupech asistované reprodukce. 
Webová stránka parolefertili.it přinesla zcela nový přístup k tématu a nabídla v internetovém prostředí zcela nový pohled na věc.

Problém neplodnosti je velkým společenským tabu. Narozdíl od jiných zdravotních obtíží se páry s problémy s plodností obracejí na lékaře a stávají se pacienty až tehdy, když chtějí dítě. Bez této touhy se považují za plodné, přestože jsou z lékařského hlediska sterilní.
Pro ženy i muže je obtížné hovořit o těžkostech, emocích a obavách, se kterými se setkávají během programů asistované reprodukce

Program Parole Fertili řeší osamělost, kterou často zažívají rodiče toužící po dítěti, tím, že jim dává příležitost sdílet svá rozhodnutí, pochybnosti, problémy a očekávání s ostatními ve stejné situaci. Anonymní intimita, kterou online interakce umožňuje, povzbuzuje účastníky, aby se otevřeně vyjádřili a podělili se o své zkušenosti s neplodností. 
Parole Fertili je metaforou darování, v níž darem jsou životní příběhy a emoce těch, kteří sdílejí své zkušenosti, jak je přese všechno vždy možné cítit se plodný. Pozvání k přijetí těchto příběhů je výzvou k vcítění se do zkušeností druhých a k navázání vztahu s nimi. Sdílení příběhů je způsob, jak pečovat o druhé tím, že jim nabízíme smysl, inspiraci, odvahu, sílu a hlas pro sdílení prožívaných obav a sklíčenosti.

Od svého počátku byl projekt Parole Fertili rozšiřován o další jazyky a aktivity. V roce 2018 vznikly tři krátké filmy a kniha (vydalo nakladatelství Mondadori Electa: C. Cenci, 2018), která přináší 50 příběhů vyprávějících o nezájmu, obtížích, touhách a obavách spojených s plodností. Tento svazek je rovněž distribuován v zařízeních provádějících asistovanou reprodukci s cílem podpořit páry během jejich programu tím, že jim umožní čerpat sílu a energii těch, kteří čelí nebo čelili stejné cestě.

V roce 2019 tyto příběhy inspirovaly divadelní představení Quasi Genitori [Téměř rodiče], které získalo ocenění Life Science Excellence Awards 2020 v sekci Pacientský a advokační program roku.

Příchod mimořádné události COVID-19 v březnu 2020 podnítil zahájení projektu #LettureFertili, komunitní iniciativy spočívající v každodenním skupinovém čtení příběhů. Vývoj projektu Parole Fertili bude pokračovat v roce 2021, kdy bude integrovaný projekt digitální dramaterapie zařazen do léčebného programu center asistované reprodukce. Cílem projektu je podnítit kreativitu jako zdroj pro zlepšení celkového vnímání léčby a jejího dodržování.

Projekt Parole Fertili ukázal, že rodiče toužící po dítěti potřebují více než jen lékařské a institucionální informace a že je třeba vytvořit společný horizont důvěry, aby se urychlila a předvídala volba správného načasování rodičovství.