Naše Pilíře

Lidé

Klíčová hodnota IBSA

Skupina IBSA se primárně zaměřuje na lidi: pacienty a jejich rodiny, lékaře, investory a zaměstnance. Závazek společnosti vůči lidem přijímá každý zaměstnanec, od výzkumníků a vývojářů až po prodejní tým a výrobní oddělení.

IBSA staví lidi do středu svých hodnot a její priorita zmírňovat bolesti a nepohodlí v zásadě pacienty humanizuje, soustředí energii a úsilí do oblastí, ve kterých může skutečně přispět něčím novým, a poskytuje kvalitní řešení pro konkrétní fyziologické, relační a sociální požadavky.


Respekt k jedinečnosti jednotlivce je to, co pohání zájem IBSA o výzkum a nabízí pacientům terapeutická řešení v té nejlepší formě – jsou výsledkem hlubokého pochopení fyzických a psychických limitů vyplývajících z určitého zdravotního stavu, identifikovaných skrz pozorování a přímý dialog.


V této souvislosti IBSA vnímá s hrdostí ztotožnění svých zaměstnanců s hodnotami a posláním skupiny ve formě inovace péče a považuje přímý vztah s lékaři a sdílení informací pocházejících od pacientů za první krok v zásadním terapeutickém dialogu.

Tato klíčová fáze si klade za cíl porozumět fyziologickým charakteristikám nemocí a vede k vytváření inovativních řešení péče, ale také revitalizuje základní vztah založený na důvěře mezi lékaři a jejich pacienty, a jasně zavazuje k naplnění myšlenky poskytovat tu nejlepší možnou péči.